diumenge, 17 de maig de 2020

Passar-les putes


Llegint l'articlede l’Albert Soler em preguntava on estan tots aquells que, de manera bel·ligerant atacaven als qui havien decidit dedicar-se a la professió més antiga del món, negant-los el dret al lliure albir, condemnant-les a aquest ostracisme il·legal i privant-les dels més mínims drets.

Això sí, prometent-los que anaven a ser defensades com a dones i que anaven a poder canviar de vida, encara que no volguessin, perquè segons ells “ser puta no és ser dona”, sota la promesa que l'Estat es responsabilitzaria d'elles, dotant-les dels suficients mitjans de subsistència presents i futurs

Aquesta era la justificació per a negar-los la possibilitat de defensar els seus drets com a treballadores i com a ciutadanes encara que, com alguns pensàvem, aquestes accions ens responien més que a un “postureo” polític de radicalitat manifesta que, de manera irresponsable, negava la realitat.

Com a prova irrefutable, el propi relat del periodista que narra com l'Estat, aquí podríem mimetitzar amb el Govern, amb una habitual falta de previsió i perspectiva basada en prohibir interpretant al seu aire el concepte de llibertat, condemna a unes ciutadanes al pacte de la fam per haver-los negat el dret a declarar com volen viure.Leyendo el artículo de l’Albert Soler me preguntaba ¿dónde están todos aquellos que, de manera beligerante atacaban a quienes habían decidido dedicarse a la profesión más antigua del mundo, negándoles el derecho al libre albedrío, condenándolas a ese ostracismo ilegal y privándolas de los más mínimos derechos.

Eso sí, prometiéndoles que iban a ser defendidas como mujeres y que iban a poder cambiar de vida aunque no quisieran, pues según ellos “ser puta no es ser mujer”, bajo la promesa de que el Estado se responsabilizaría de ellas, dotándolas de los suficientes medios de subsistencia presentes y futuros

Esa era la justificación para negarles la posibilidad de defender sus derechos como trabajadoras y como ciudadanas, aunque, como algunos pensábamos, esas acciones nos respondían más que a un postureo político de radicalidad manifiesta que, de manera harto irresponsable, negaba la realidad.

Como prueba irrefutable, el propio relato del periodista que narra cómo el Estado, aquí podríamos mimetizar con el Gobierno, con una habitual falta de previsión y perspectiva basada en “prohibir” interpretando a su aire el concepto de libertad, condena a unas ciudadanas al pacto del hambre por haberles negado el derecho a declarar como quieren vivir.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada