dijous, 31 de gener de 2019

SFG. Espigueo en acumulació de tasques


Sembla que el Govern Municipal de Sant Feliu de Guíxols ha decidit fer una interpretació generosa del Decret 123/1997 per a funcionaris de la Generalitat de Catalunya, i quan un treballador municipal hagi d'assumir tasques d'un altre treballador per alguna necessitat conjuntural, se li abonarà el 50% del salari basi i del complement de destinació que percebi el treballador substituït.

"Article 107
Acumulació de tasques
107.1 Amb la finalitat de facilitar l'adequat funcionament dels serveis públics i per tal de resoldre una necessitat conjuntural i de caràcter prioritari o una situació d'urgència, l'encàrrec de funcions pot consistir en una acumulació de les tasques pròpies d'un lloc de comandament en un funcionari que ocupi un altre càrrec de la mateixa categoria.
107.2 En aquest cas, el funcionari al qual es fa l'encàrrec de l'acumulació percebrà per aquest motiu, a part de les retribucions del seu lloc, el 50% del sou base del grup de titulació respectiu i del complement de destinació que correspongui al nivell del lloc acumulat.
107.3 En el termini de sis mesos la plaça serà proveïda pels sistemes ordinaris, llevat que estigui reservada a un funcionari en els casos previstos en la normativa".

És cert que l'esmentat decret indica que han de ser treballadors amb la mateixa categoria, i que el sentit comú indicaria que un treballador no hauria de cobrar per assumir tasques d'un subordinat directe, però el precedent que ha creat l'Ajuntament per a pal·liar la situació precària del Departament de Recursos Humans, possibilita que es pugui corregir una situació injusta, que haig de reconèixer, no he pogut vèncer en tots els meus anys negociant marcs de relacions laborals.

Quan un treballador o treballadora deixa d'exercir les seves funcions, i les seves tasques hagi d'assumir-les algun altre treballador, és lògic que s'apliqui alguna compensació per assumpció de funcions, la qual cosa implica major càrrega de treball que no major jornada laboral.

Per això és important aquesta decisió que crea un important precedent, doncs a partir d'aquest moment qualsevol treballador municipal de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols que assumeixi tasques i funcions d'algun company per la qüestió que sigui (malaltia, vacances, permisos, etc.), veurà incrementats els seus emoluments, tal com marca el decret de la Generalitat de Catalunya.

M'agradaria pensar que és una decisió consolidada i no un simple espigueo.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada