dissabte, 6 d’octubre de 2018

SFG. Mal a la vista 44800 €/any per una dedicació parcial


Són molts els factors que haurien de tenir-se en compte per valorar si el salari que cobra un polític és just o massa elevat, i sense dubte, el principal seria el resultat de la seva gestió.

Però esperar quatre anys per fer les consideracions necessàries i democràticament decidir és massa, doncs lamentablement molts polítics treballen mesurant els temps per afrontar unes noves eleccions amb èxit, i des del tacticisme electoral intenten fer i vendre en l'últim any de mandat el que no han fet en els altres tres, durant els que han oblidat que la seva obligació era gestionar amb responsabilitat el patrimoni ciutadà, que és pel que han estat escollits.

Pel que fa a l'àmbit municipal, soc dels que creu que la quantia que cobra un polític local, i especialment un alcalde, ha de tenir en consideració tres elements: responsabilitat, dedicació i resultat de la gestió, que ha de ser valorada a manera d'avaluació contínua, d'acord amb el compliment del contracte que representen els compromisos electorals adquirits.

Penso que la responsabilitat que té un polític local és realment elevada, i seria lògic pensar que si la dedicació és tota - doncs la dimensió del municipi així ho requereix-, el seu salari hauria de ser superior al de qualsevol treballador de l'Ens que dirigeix, més si els resultats de la seva gestió són òptims, per la qual cosa afirmar que els seus emoluments són molt elevats o no, és arriscadament frívol.

Dit això, i parant atenció a les dades que avui transcriu el Diari de Girona sobre els sous dels alcaldes de la província se'm suscita un dubte, encara que aparentment capciosa, puc assegurar que no ho és.

Sempre partint de la premissa que una ciutat de les característiques de Sant Feliu de Guíxols precisa que els seus regidors i regidores al govern municipal (entre ells l'Alcalde), i amb delegació específica es dediquin gairebé de manera exclusiva a la gestió política, i es sotmetin dia a dia a aquesta avaluació contínua pel que fan, o sigui, per acció no per omissió, per presència i no per absència.

Per això, cal preguntar-se si aproximadament percebre 2000 euros per l'obligació d'assistir a plens municipals o a comissions (una al mes), són uns emoluments que responen a la gestió i dedicació d'un regidor, doncs la tecnologia avança i ara ja ni és necessari signar presencialment a l'Ajuntament o fer que el funcionari de torn es traslladi a casa o al treball del polític per recollir la seva signatura, doncs pot fer-se des de casa o des del lloc de treball, convertint aquests 2000 euros en un simple complement salarial. 

De la mateixa manera que cal preguntar-se si 44800 euros anuals, tal com informa el Diari de Girona, no són massa elevats considerant que es tracta d'una dedicació parcial?

¡Com a mínim fa mal a la vista!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada