diumenge, 29 d’abril de 2018

SFG 27-11-2017, El pressupost municipal 2018 va néixer mort


Com vulguin! Poden posar-se de perfil, de cúbit supí o prono, ajupits, dempeus o asseguts; poden xiular o acompanyar-se d'instruments de percussió per esmorteir els sorolls amb més soroll; poden cantar a capel·la o envoltats de mariachis; fins i tot poden disfressar-se de lagarterana, amb faixa, o coberts amb boina o barretina, però no poden amagar una realitat simple i planera: el 27 de novembre de 2017 van prendre el pèl al conjunt de la ciutadania, doncs burlar-se del Ple és menysprear la voluntat popular.

Aquest dia van presentar el projecte de pressupostos pel 2018, que el Ple Municipal va aprovar com era previsible, i van fer-ho presumint, com habitualment fan, que podria es podria començar a treballar amb aquesta eina l’1 de gener, sense dilacions, malgrat que a menys de 4 mesos de la seva posada en marxa ja ha sofert una gran modificació. 

I si bé és cert que un pressupost és un instrument viu, com així ho afirmava el Regidor delegat, això no lleva que hagi de respondre a la realitat contemplant possibles imprevists puntuals, però mai pot amagar una modificació pressupostària de calat com és el cas, demostrant simplement que aquell 27 de novembre de 2017 el pressupost que presentava l'Equip de Govern naixia “mort”, doncs eren conscients que políticament estava mal elaborat.

Sense que l'oposició hagi mostrat la indignació que aquesta falta de respecte mereix, el Govern Municipal presenta ha presentat uns suplements de crèdit per valor de 506634 euros (84 milions de les antigues pessetes), que és una ampliació pressupostària en partides que haurien d'aparèixer prou dotades al pressupost inicial, però que o bé estaven mal consignades, o estaven mal dimensionades malgrat ser despeses que havien d'estar comptabilitzats, o eren de nova creació, intentant amb aquesta gran “modificació”, possiblement per qüestions de consolidació, difuminar-los estratègicament.

Perquè voldria suposar que les assegurances de vehicles, o les assegurances d'exposicions, o els cursos dels agents de policia, o el vestuari de treballadors, o algunes subvencions, o despeses de Festa Major o Carnestoltes, no estaven supeditats als romanents de tresoreria, doncs llavors la pregunta seria òbvia. Què hagués ocorregut si no hi hagués hagut suficients romanents, o la normativa no hagués permès utilitzar-los en aquestes partides?

Excepte els 69020 euros que la Llei General de Pressupostos ha obligat a incrementar les partides corresponents a salaris (encara que com deia un Regidor ja s'hagués pogut preveure) i alguna altra despesa que podria respondre a algun imprevist, la lògica conclusió és que la majoria de partides que sofriran modificacions amaguen increments pressupostaris per a noves activitats, adquisicions i despeses.

Si és així, i estic segur que ho és, no puc deixar de preguntar-me per què no hi ha ni un euro d'increment dedicat a polítiques de promoció turística, malgrat ser el turisme la principal indústria local, o a polítiques actives d'ocupació, o a protecció social, o a seguretat, i en canvi es prioritza, per exemple, un increment de 50000 euros en despeses de protocol i de premsa.

Possiblement, si aquell 27 de novembre de 2017, el Govern Municipal hagués presentat els pressupostos amb totes aquestes variables i claredat, la votació hagués pogut ser diferent.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada