dilluns, 5 de març de 2018

Port de Sant Feliu. Res de nou sota el sol


Malgrat l'anunci a Radio Sant Feliu, tot estava pactat i acordat amb Ports de la Generalitat, i amb independència que en política la medalla se la posa qui inaugura i no qui ha fet la feina, ens hem de felicitar que totes  les accions que estaven previstes es facin realitat.

No tot m’agrada, doncs amb aquestes actuacions el Port de Sant Feliu es manté  donant l’esquena a la ciutat, i els veïns de Sant Feliu continuarem sense poder gaudir del mirall d’aigua, que és l’element que fa propera una instal·lació portuària, encara que no puc deixar de reconèixer  que els usuaris del port, en especial els d’activitats nàutiques, mantindran o guanyaran en exclusivitat, encara que sigui en detriment de l’ús dels ciutadans.

Ara s’anuncien com a novetat dues possibles actuacions, encara que també estaven previstes:

La primera, un tancament de la zona de treball de la Confraria de Pescadors, barrant el pas a vianants i així salvaguardar la seguretat.

I aquí vull dir que tant el pressupost d’aquesta obra com les aportacions econòmiques que faria cada institució s’havien negociat i acordat entre el Secretari de la Confraria i jo, com a Regidor de Pesca i de Turisme, amb converses també amb la Gerència de ports de la Generalitat.

El problema, com sempre, els diners, doncs el format de tanca translúcida era un mal menor que, com a mínim, permetria veure la làmina d’aigua i viure l’atractiu turístic d’algunes tasques dels pescadors.

I la segona, prolongar el Passeig fins a la zona portuària, tot actuant també en les direccions del trànsit rodat del carrer Colom amb l’objectiu de pacificar aquesta zona i convertint-la en un ruta de vianants, doncs no es pot oblidar que és un pas obligat de vehicles, molts d’ells pesants, que han d’arribar al port per desenvolupar la seva feina, encara que s’hauria d’actuar al “pont” del Carrer Comerç doncs les seves dimensions dificulta l’accés.

Feta la felicitació i un comprovant que tot avança com estava previst i es consoliden les actuacions  de Ports de la Generalitat, havent-hi a més voluntat de que els projectes que estaven en vies de desenvolupament continuïn en vigor,  no hauríem d’oblidar la necessitat de fer permeable l’accés al port, doncs és part del patrimoni dels ciutadans de Sant Feliu.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada