dimarts, 20 de març de 2018

Museu Thyssen de SFG. De fum a infumable?


Realment preocupant l’actitud del Govern de la ciutat vers la construcció que al costat del Monestir pretenen que albergui el futur Museu Thyssen, i no tan sols perquè posa en perill el Monestir benedictí com a centre de l’anella cultural, sinó perquè manifesten alt menyspreu a un patrimoni que és de tots, i perquè ens fiquen en un projecte que volen fer sí o sí, sense consens ciutadà ni polític i sense tenir lligat ni construcció ni manteniment, en el que serà una més de les hipoteques més grans que volen subscriure.

Malgrat dir que el projecte era fum i ara serà realitat, i malgrat voler menysprear la tasca portada a terme pels governs anteriors, només fa falta tirar d’hemeroteca o mirar enrere per a veure la concurrència d’alguns regidors en les diferents legislatures anteriors, cosa que els impedeix entonar aquella cançó de “acabo de llegar”, per a demostrar que era un projecte utòpic.

El Punt ja publica una foto del 2012 i diu que al 1999 es va començar a gestar el projecte. Però és que a la legislatura del 2007 l’Alcalde actual era Tinent d’Alcalde i un dels Tinents d’Alcalde actuals era el Regidor de Cultura, i tots dos van participar activament en aquell projecte, que val a dir, tenia finançament per a la seva construcció (5 milions d’euros dels PGE, Generalitat i Diputació) i posteriorment inversió privada que serviria per suportar la gestió, peròi que una moció de censura local va provocar que aquests diners quedessin aparcats.

I per cert, per desmentir algunes afirmacions, aclarir que el projecte del 2007 no tenia un cost de 20 milions d’euros, i que l’estructura de la fàbrica de Can Serra passava a ser de propietat municipal fruit d’una permuta de terrenys, i no d’una expropiació. Ara el fum,esperem que no foscor, només podria venir del futur d'aquest espai que podent ser públic ara continua sent privat.

Ara ja no és fum, doncs ja tenen prou amb el compromís de la cessió de 133 obres de la baronessa, fruit d’un acord del que sospitosament no s’ha fet públic el contingut, i del que tan sols coneixem l’anunci mediàtic, amb la corresponent foto inclosa, que van fer al juliol del 2017. Per cert, un acord que recordem parlava de la cessió de 400 obres.

Ara ja no és fum, doncs no importa si surten vestigis arqueològics doncs la seva pretensió, fins i tot abans de que els tècnics emetin un informe sobre el valor de les troballes, ja informen que es tornarà a tapar, com va succeir amb les troballes de davant la Porta Ferrada. Clar, s’obliden que no és el mateix documentar i tornar a tapar, que documentar i construir a sobre un edifici amb els seus fonaments.

Ara ja no és fum, doncs ens declaren autosuficients econòmicament parlant, per “demostrar que podem fer-ho nosaltres sols (sic)”, rebutjant explícitament la inversió dels de fora. Vull pensar que són conscients del cost que representa mantenir un museu de pintura (personal, seguretat, infraestructures, assegurances, conservació, ...), i tindran clar que Sant Feliu té capacitat per a mantenir-lo en condicions amb recursos propis, i que basar-se en “mirar que et donin un cop de mà perquè és un projecte de país (sic)”, serà una broma de mal gust.

No seré jo qui negui lo positiu del  Museu Thyssen per a Sant Feliu, ans al contrari, però sí que afirmaré que tal i com ho estan fent, molt probablement el projecte deixarà de ser fum i serà infumable.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada