dimecres, 5 d’abril de 2017

Populisme en els serveis funeraris

Suposo que deuen haver més elements que han servit per a valorar les bondats d’un servei funerari municipal, més enllà del preu que haurà de pagar l’usuari, però el que es desprèn de la notícia em fa concloure que l’Ajuntament de Barcelona, amb la seva intenció de convertir-se en operador públic funerari, farà un exercici de competència deslleial i sempre estarà en avantatge a l’hora de licitar en qualsevol concurs amb altres empreses del sector.

Que un servei sigui car o barat és el resultat d’una comparativa en situacions homogènies, i per això, els que hem hagut d’utilitzar una empresa funerària podem parlar de cost elevat i no de servei car, doncs difícilment hem pogut fer comparatives entre diferents empreses, cosa que ara serà possible si la decisió de l’Ajuntament de Barcelona de convertir-se en prestador directe es fa realitat, veient les tarifes que anuncia com a referència i que són prou eloqüents.

No fa falta ser un setciències per preveure que l’Ajuntament de Barcelona, al 2019, monopolitzarà els serveis funeraris i farà fora del mercat la iniciativa privada, doncs cap empresa podrà competir, en igualtat de condicions amb aquesta oferta pública, encara que un s’ha de preguntar del per què d’aquesta diferència en preus de més d’un 100 %.

Només una mancança d’homogeneïtat pot ser la resposta, tant pel que representa al benefici empresarial com al cost estructural amb el que es vol accedir al mercat.

Per exemple, ha calculat l’Ajuntament de Barcelona el benefici empresarial?, o bé, al convertir els serveis funeraris en “servei públic de prestació directe” s’entén que no ha de tenir rendibilitat i la seva compta d’explotació ha de ser tenir un resultat de zero?

Per exemple, ha calculat l’Ajuntament de Barcelona les inversions i les amortitzacions pel que fa a terrenys i construcció de les infraestructures necessàries?, o bé, al ja ser públiques com ho serà el servei funerari, no les comptabilitza?

Per exemple, ha calculat l’Ajuntament de Barcelona les conseqüències de la desaparició de les empreses funeràries?, que és el que ineludiblement comportarà la incursió municipal, amb avantatge, en un sector que ara tenia la lliure competència com a valor.

I per exemple, ha calculat l’Ajuntament de Barcelona el que hauran de pagar els ciutadans i ciutadanes de la ciutat per a sufragar el diferencial entre la prestació del servei públic i el privat?, o bé aquesta diferència es compensarà amb la qualitat del servei a prestar?

Sincerament crec que estem davant d’un exercici de política populista que aporta molt poc de positiu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada