divendres, 3 de març de 2017

Intrusisme municipal als Serveis Funeraris a SFG?

Pensava que a la petició d’un Grup Municipal de Sant Feliu de Guíxols demanant reiteradament que els preus dels serveis funeraris de la ciutat es fessin públics, l’Ajuntament respondria simplement recordant que ja compleix el que diu la Llei: “Les entitats que presten serveis funeraris han de facilitar a l’Ajuntament del municipi on estan establertes la informació actualitzada sobre prestacions i preus, per tal que puguin utilitzar les persones interessades. Amb aquest objecte, els ajuntaments han d’establir mecanismes de publicitat actualitzada perquè les persones que vulguin accedir als serveis puguin disposar d’aquesta informació”.
Però avui, fent un recorregut a les notícies de la ciutat, he vist que Radio Sant Feliu informa que el darrer Ple Municipal va aprovar una moció per a fer públics els preus dels serveis funeraris, auto obligant-se a fer allò que la Llei ja l’obliga des del 2010.  
Fins aquí seria una simple anècdota que constataria que el Ple va “perdre un temps”, no sé quant, debatent un tema que ja estava resolt fa 7 anys.  
Però el que no m’agrada és que el Ple Municipal, segons diu la notícia, insti (que és obligar, no pregar ni demanar), a que l’empresa autoritzada a desenvolupar aquesta activitat també faci públics els preus funeraris pels seus mitjans, doncs és una clara mostra d’ingerència en la gestió d’una empresa privada.
No entro si la publicitat de la tarifa de preus en una web o en un fred paper aporta res de positiu a la família que es vegi obligada a acudir a una funerària - jo prefereixo el constatat bon tracte personal dels professionals d’aquest servei -, però estic convençut de que si la Funerària Juanals de Sant Feliu o qualsevol altra funerària, veiés que la publicitat de la seva tarifa de preus rebaixa el dolor de les famílies que demanen els seus serveis, no faria falta que cap Ajuntament instés a fer-ho.
Algú podria dir que aquesta és una qüestió menor, però sabem el que subjeu en aquesta petició i resolució, i per això vull limitar-me a afirmar que  l’Ajuntament, emparant-se en un suposat interès públic, no pot marcar les pautes de gestió empresarial a una empresa del sector privat, com és el cas de la funerària de Sant Feliu, oblidant conceptes com el lliure accés al mercat i la lliure competència que té reconeguda aquesta activitat, i utilitzant l’esforç del sector privat per esquivar el que podria ser intrusisme.  
És com si l’Ajuntament obligués a publicar a una cafeteria la seva tarifa de preus en una plana web amb els preus dels seus productes, oblidant que l’estratègia comercial és seva, i serà la norma qui obligarà on i quan han de fer públiques les seves tarifes.
I malgrat sembli que la comparació amb una cafeteria pot ser frívola, des del punt de vista empresarial és el mateix, doncs si no recordo malament, en els serveis funeraris a Sant Feliu de Guíxols que presta la Funerària Juanals, hem de tenir en compte quatre qüestions fonamentals:
- No estem parlant d’una concessió administrativa.
- Els serveis funeraris, segons la Llei, no són un serveis essencial.
- Si no recordo malament, tant tanatori com terreny no són de propietat municipal, sinó de l’empresa.
- Estem parlant d’una empresa privada que té el dret a marcar les seves estratègies en benefici del seu negoci i dels seus clients.

Crec que el Ple Municipal s’ha sobrepassat en les seves competències.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada