divendres, 3 de febrer de 2017

SFG i el seu indigne Equip de Govern

Sorpresa i indignació!

Això és el que puc manifestar, doncs estic realment indignat per aquest Govern Municipal (TotsxSF, ERC i PSC) que va aconseguir arribar al poder lícita però sense guanyar les eleccions amb un pacte difícil de justificar, prometent honradesa i transparència, quan ara demostren que el nepotisme, del que es van passar acusant a l’anterior Equip de Govern durant tota l’anterior legislatura, era l’objectiu que realment perseguien.

I també amb tota legitimitat puc parlar d’indignació, doncs durant els anys que vaig tenir l’honor de ser Regidor, alguns regidors d’aquest avui Govern, entre d’altres “perles”, van tenir la indecència d’acusar-me, per acció i/o omissió, d’aquest nepotisme que ells practiquen i que va ser una de les tres raons que em van fer optar per abandonar la vida política.

Tal com vaig dir públicament a l’últim Ple Municipal al que vaig assistir, la meva família no tenia per què patir la manera d’actuar d’aquests indecents, que per alimentar les seves ànsies de poder o la seva necessitat de subsistència, no dubtaven en basar la seva campanya en  posteriorment demostrades falsedats i injúries, conscients que feien mal.

Fins i tot van animar – o a lo millor van pagar- a algun d’aquests “nens campana” (tontín, tontín) que aspiraven innocentment a exercir d’estómacs agraïts, a fer de calumniadors voceres, fins i tot presentant  denúncia judicial per prevaricació, que després, com no podia ser d’altra manera, va quedar en un no res.

I fixat tu que ara!, com aquell que no vol la cosa, per a frustració i també segura indignació d’aquells que es van creure les mentides d’aquest inqualificable i indigne Equip -per a no dir banda ni mariachis-, contracten a la dona d’un Regidor que forma part del Govern Municipal, utilitzant la subvenció d’un Pla d’Ocupació dirigit a persones en situació de desocupació de llarga durada, el que vol dir, de persones en situació de precarietat social, que a Sant Feliu hi ha moltes i que s’han quedat fora d’aquest Pla.

No voldria sospitar en una possible il·legalitat per no complir les condicions que marqui el programa d’ocupació en referència a formació, estudis o ingressos d’unitat familiar de l’aspirant; i tampoc voldria sospitar que el procediment selectiu no ha respectat els principis d’igualtat, mèrit i capacitat que marca la Llei, entre ells la participació dels representants dels treballadors; però sí és urticant la manca de sensibilitat i ètica que demostren.

És cert que qualsevol persona, encara que sigui dona de un polític, té el dret a treballar i a no ser discriminada, però estem parlant d’un Regidor d’un partit d’esquerres (PSC) en un Govern on també participa un altre partit d’esquerres (ERC), i que si és cert que cohabiten amb un partit de dretes (TotsxSF), és amoral que es faci aquesta contractació mal utilitzant un Pla d’Ocupació dirigit a ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu de Guíxols amb necessitats reals per a la subsistència mínima.

Indigne e indignant l’Equip de Govern (TotsxSF, ERC i PSC) amb aquesta actuació evidenciant, un altre cop que les inquietuds que els mou no són les dels ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu, sinó les d’ells mateixos.
¡Sorpresa e indignación!
Esto es el que puedo manifestar, pues estoy realmente indignado por este Gobierno Municipal (TotsxSF, ERC y PSC) que consiguió llegar al poder lícita pero sin ganar las elecciones con un pacto difícil de justificar, prometiendo honradez y transparencia, cuando ahora se demuestra que el nepotismo, del que se pasaron acusando al anterior Equipo de Gobierno durante toda la anterior legislatura, era el objetivo que realmente perseguían.
Y también con toda legitimidad puedo hablar de indignación, pues durante los años que tuve el honor de ser Regidor, algunos regidores de este hoy Gobierno, entre otros “perlas”, tuvieron la indecencia de acusarme, por acción y/u omisión, de este nepotismo que ellos practican y que fue una de las tres razones que me hicieron optar para abandonar la vida política.
Tal como dije públicamente al último Pleno Municipal al que asistí, mi familia no tenía por qué sufrir la manera de actuar de estos indecentes, que para alimentar sus ansias de poder o su necesidad de subsistencia, no dudaban al basar su campaña en posteriormente demostradas falsedades e injurias, conscientes de que hacían daño personal.
Incluso animaron – o a lo mejor pagaron- a alguno de estos “niños campana” (tontín, tontín) que aspiraban inocentemente a ejercer de estómagos agradecidos, a hacer de calumniadores voceres, incluso presentando denuncia judicial por prevaricación, que después, como no podía ser de otra manera, quedó en un nada.
¡Y fíjate tú que ahora!, como quien no quiere la cosa, para frustración y también segura indignación de aquellos que creyeron en las mentiras de este incalificable e indigno Equipo -para no decir banda ni mariachis-, contratan a la mujer de un Regidor que forma parte del Gobierno Municipal, utilizando la subvención de un Plan de Ocupación dirigido a personas en situación de desocupación de larga duración, que es decir ciudadanos en situación de precariedad social, que en Sant Feliu hay muchas y que han quedado fuera de este Pla.
No querría sospechar en una posible ilegalidad por no cumplir las condiciones que marque el programa de ocupación en referencia a formación, estudios o ingresos de unidad familiar del aspirante; y tampoco querría sospechar que el procedimiento selectivo no ha respetado los principios de igualdad, mérito y capacidad que marca la Ley, entre ellos la participación de los representantes de los trabajadores; pero es urticante la carencia de sensibilidad y ética que demuestran.
Es cierto que cualquier persona, aunque sea mujer de un político, tiene el derecho a trabajar y a no ser discriminada, pero estamos hablando de un Regidor de un partido de izquierdas (PSC) en un Gobierno donde también participa otro partido de izquierdas (ERC), y que si es cierto que cohabitan con un partido de derechas (TotsxSF), es amoral que se haga esta contratación mal utilizando un Plan de Ocupación dirigido a ciudadanos y ciudadanas de Sant Feliu de Guíxols con necesidades reales para la subsistencia mínima.
Indigno i indignante el Equipo de Gobierno (TotsxSF, ERC y PSC) con esta actuación , evidenciando otra vez que las inquietudes que los mueve no son las de los ciudadanos y ciudadanas de Sant Feliu, sino las de ellos mismos.

(Castellà)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada