diumenge, 28 d’agost de 2016

Ajuntament SFG. Un premi de permanència que no podia ser un premi

Sense ànim de polemitzar, però sí d’aclarir i fins i tot de complementar la notícia del Diari de Girona sobre el premi als empleats que han treballat 25 anys al Ajuntament amb 600 euros, i que va aprovar el Ple Municipal.

-        Aquest concepte venia recollit en convenis col·lectius anteriors al 2008, i amb aquest redactat literal, “Reconeixement pels 25 anys de dedicació, a tot el personal que compleixi aquesta antiguitat en el servei a aquest Ajuntament, i en l’any del seu compliment, se’ls abonarà un complement de productivitat de 600 euros”.

- Com aclariment a la Regidora de Personal actual, aquestes quantitats es van deixar d’abonar al 2012, per un informe dels tècnics municipals de l’Ajuntament basat en una interpretació que es feia del RD 20/2012 i de la LGPE.

- “Interpretant la interpretació,” que feien els tècnics municipals, l’Equip de Govern anterior, des de la voluntat i compromís ferm i per escrit d’abonar-ho, va fer gestions i consultes legals per trobar la solució, donant un nou nom a aquest concepte, que era la única qüestió diferencial entre la interpretació tècnica i el compromís polític amb els representants dels treballadors.

- A partir d’aquí no havia d’haver cap interpretació ni provocar cap negociació del conveni col·lectiu en clara vulneració del al marc de relacions laborals fruit de la negociació col·lectiva, doncs de l’únic que es tractava era de trobar un concepte legal per abonar les quantitats sense canviar els condicionants que hi havia fixats en el conveni/pacte vigent a imatge, per exemple, del que com bé diu la Regidora, succeeix a l’Ajuntament de Palamós d’on ella és delegada.

Provocar la publicació d’aquesta notícia, al marge de que penso que és innecessari, dona la sensació que té com objectiu distreure l’atenció sobre altres qüestions que també van succeir al Ple Municipal.

Que la Regidora de Personal afirmi que no sap per què deixar d’abonar al 2012 demostra manca de coneixement i d’interès, i crec que intenta afegir un element de dubta a la gestió que va portar a terme l’anterior Govern en aquest tema.

I re-negociar condicionants és, des del respecte a la voluntat negociadora de les parts, una mostra reiterada de manca de respecte a la filosofia de la negociació col·lectiva.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada