dissabte, 4 de juliol de 2015

Tots: Assumir les crítiques, és mostra de normalitat democràtica

Sospitava que no era un partit nascut per governar, sinó per a fer la “seva” oposició. Que encara que governessin continuarien fent oposició del mateix govern, o sigui, d’ells mateixos. I a les proves em remeto.

A les crítiques (per cert suaus encara que normals) que reben per la primera decisió que prenen, la seva resposta no és la defensa argumentada sinó l’atac injustificat a una crítica a la que, per obligació, s’han de sotmetre, entrant en una dinàmica contraproduent i contrària al interès de l’esperit democràtic i de transparència en el que van basar la seva campanya electoral.

Mai han guanyat unes eleccions i només han pogut governar a cop de pacte, de força o de compra de voluntats. Per això, com la responsabilitat de Govern els hi ve per via indirecte sense el fruit  de les urnes provinent de l’esforç, no entenen que de les seves actuacions han de retre comptes a la ciutadania, de la mateixa manera que ells ho exigien quan els ciutadans els hi van posar a l’oposició.

Decideixen, amb tota legitimitat, posar retribucions a la dedicació dels Regidors de l’Equip de Govern i, per lògica, l’oposició fa una crítica sobre el tema; i el que és curiós és que les crítiques no qüestionen en primer lloc les quantitats que rebran, sinó en la paradoxa d’aplicar amb escreix allò que ells criticaven quan eren oposició en l’anterior legislatura, sense donar  més arguments comparatives amb èpoques i legislatures anteriors, llançar insinuacions, o dient mentides o mitges veritats.

I sí, no exerceixo com a polític, però han d’entendre (que no entenen) que un ciutadà sempre fa política i té el dret, però sobretot el deure, de fiscalitzar la tasca que fan els polítics als que han posat al capdavant de la responsabilitat de participar en la gestió política de la ciutat, tan sigui actuant com a Govern com a l’Oposició.

I com ciutadà, però també com a ex-regidor, vull aclarir a la ciutadania que les afirmacions que de manera oficial fa TotsXSF, no són més que una maniobra demagògica i difamatòria per amagar la seva manca d’arguments per a justificar l’assignació de retribucions i dedicacions exclusives dels Regidors, i per això, com a ciutadà i com a Regidor, em permeto exigir a les persones dels partits que donen recolzament al Govern de la ciutat que no participin d’aquesta burda manera d’actuar.

De manera breu, l’Alcalde actual té una dedicació exclusiva molt semblant a la de l’Alcalde anterior (bé, una mica més elevada), amb una mateixa dedicació. Puc dir que la “quantitat” no em sembla exagerada, sempre  i quant s’entengui que estem retribuint a un Alcalde, i que aquest té assumit el que això significa. Si és així asseguro que aquests 48 minuts que representa al 10 % menys dedicació no tindrà cap incidència. Dedicarà molt més!

El vicealcalde era la mateixa figura que el Primer Tinent d’Alcalde. Això ja ho diuen les resolucions judicials. Ara no hi ha vicealcalde però hi ha Primer Tinent d’Alcalde, amb una diferència, la dedicació. Si féssim la projecció de salari i dedicació, el Primer Tinent d’Alcalde actual cobra molt més que el ViceAlcalde de l’anterior legislatura. Fins i tot més que l’Alcalde.

I el Regidor d’Educació, ara també en règim de Dedicació Exclusiva al 95% cobra menys que el Regidor al 50% de dedicació. Algú podria explicar per què?, doncs l’argument de d’incompatibilitat laboral demostra una dubtosa necessitat de la pròpia. Tan diferent és la vàlua o capacitat entre Regidors, per haver aquesta diferència retributiva?.
Segons diu la premsa, ara els Regidors cobraran per assistència a les meses de contractació 150 euros, cosa que no s’havia contemplat mai. Pensant que és una aberració, suposo que servirà per a complementar, de manera prèviament no pressupostada, les retibucions dels Regidors de Govern.

Cada 15 dies Junta de Govern, a 80 euros assistència. A l’anterior legislatura eren 80 euros amb sessions setmanals d’assistència efectiva. I si es faltava a més d’una, encara que fos de manera justificada i per qüestions lligades a l’Ajuntament, es feia la corresponent regularització i descompte.

Repeteixo, per informacions periodístiques, ara els Regidors podran optar per cobrar indemnitzacions o retribucions salarials, és a dir, amb cotitzacions a la Seguretat Social. Em pregunto si aquestes cotitzacions aniran a banda de les indemnitzacions que ja perceben o faran créixer el pressupost.

I parlen de les dietes que marca la llei en el desenvolupament de la seva tasca com a Regidor. Els Regidors de l’anterior legislatura no passaven ni una dieta personal per dinar ni sopar, encara que la llei o permetés.

Que l’Equip de Govern manifestés la seva creença que el funcionament de l’Ajuntament requereix aquest sistema retributiu per al seu òptim funcionament, i assumir les crítiques estoicament tancaria un debat innecessari, però en canvi han decidir atacar a l’ara oposició per a justificar-se ells mateixos, amb mentides i insinuacions barroeres que no tenen res a veure.

Per acabar i aclarir, perquè són qüestions delicades. Els Partits polítics no cobren cap assignació municipal. Hi ha una quantitat que serveix pel funcionament dels Grups Municipals.

I també, sense explicitar l’insult que mereix aquell que insinua però no s’atreveix a acusar, a lo millor pensant que el ser Regidor li dona “patent de corso”, vull informar al Sr. Saballs , Regidor de Tots x Sant Feliu, que cap Regidor de l’anterior Equip de Govern ha col·locat a la seva parella a treballar a l’Ajuntament; per això li exigeixo que rectifiqui o aclareixi. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada