dimecres, 1 de juliol de 2015

Enquesta Vs. implicació laboral

Amb les adaptacions necessàries a cada particularitat i atenent també a elements específics d’incidència externa i interna,  la gestió dels recursos humans d’una organització que es tradueix en una més elevada productivitat empresarial és la basada en la Teoria Z, harmonitzada amb principis actius de la denominada Teoria Y.
Simplement es tracta de generar vincles “afectius” entre els integrants d’una organització, obviant nivells de responsabilitat funcional, alhora que potenciar el sentiment de coresponsabilitat amb la consecució de l’objectiu de la pròpia empresa.
És en els mecanismes que s’utilitzin per aconseguir aquesta implicació organitzativa on pot radicar la complexitat, doncs totes les persones integrants d’una empresa, pel fet de ser persones, són diferents entre sí, i cada una d’elles necessita percebre que la seva singularitat es té en compte, i que és una peça important del funcionament transversal de la pròpia organització.
Utilitzar una enquesta per a què els treballadors, de manera voluntària i anònima, puguin “dir la seva” per a què els directius coneguin les inquietuds de la plantilla i així aplicar mesures per a millorar la marxa de la pròpia organització, és un dels mecanismes que s’utilitzen habitualment i que a priori podria semblar positiu; però si la filosofia que entenc millor s’adequa a les necessitats de qualsevol organització es la basada en les Teories Y i Z (i ho dic per experiència) la realitat és una altra, i els resultats que sortiran d’un fred qüestionari com aquest mai reflectiran la realitat, i amagaran una palesa manca de sintonia interna.
La utilització d’aquest tipus de mecanismes participatius anònims i voluntaris són un clar indicador de que la responsabilitat funcional s’esdevé en un barrera de relació, doncs l’anonimat denota manca de confiança i la voluntarietat falta d’implicació, essent inversament proporcional la credibilitat dels resultats a l’esforç que han de fer els directius per aconseguir un apreciable nivell participatiu, el que molt possiblement generarà un sentiment de frustració en la majoria de treballadors, hagin emplenat el qüestionari o no.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada