dijous, 2 de juliol de 2015

Els percentatges a les dedicacions exclusives


És un fet recurrent que, un cop constituïts els Ajuntaments després uns comicis electorals, es generi polèmica al voltant de les retribucions dels càrrecs electes, convertint aquest tema en el primer punt de fricció entre el nou Govern i la nova Oposició.
Com ja he manifestat en moltes ocasions crec que els Regidors han de rebre una compensació econòmica d’acord amb la seva dedicació a la responsabilitat que assumeixen i desenvolupen, i d’aquí que hi hagin alguns que estiguin en “exclusivitat” i amb relació laboral, i d’altres, la gran majoria, que percebin indemnitzacions per assistències als òrgans col·legiats.
Puc dir que en aquest últim cas hi ha alguns que, per possibilitats personals o professionals, hem pogut dedicar el 100 % del temps a la tasca de Regidor, no essent assalariats i cobrant les indemnitzacions per assistència, com la resta de regidors amb molt menys temps de dedicació.
I al tema de la dedicació vull fer esment; millor dit, al tema del percentatge de dedicació pel que alguns Regidors de Sant Feliu de Guíxols percebran un salari.
8 anys de Regidor em permeten afirmar que un Regidor, si vol complir amb el seu compromís,  exerceix com a Regidor 24 hores al dia. Per això em pregunto, sobre què es calculen aquests percentatges de dedicació de l’Alcalde (90%) i d’un altre Regidor (50%)?
Si el càlcul té com a base el temps: es fa vers 24 hores, com obligada dedicació que ha de tenir un polític local?; ver les 8 hores?, que és la jornada laboral mitja?; o vers 7 hores 30 minuts, que és la jornada dels treballadors i treballadores municipals?.
I en quant a les quanties, si els salaris obeeixen a la dedicació de 24 hores, correcte i, fins i tot, diria que baixes. Però si el càlcul és sobre la jornada laboral, la valoració ja seria completament diferent, possiblement desmesurada i injusta vers els altres Regidors, com és la comparativa amb el Regidor d’Educació, que amb dedicació exclusiva al 100% percebrà un salari inferior a la dedicació del 50%.
I aquí no val l’argument de que cobrarà el mateix que percebia com a professor de l’Escola de Música, doncs si la ciutat ha d’abonar un salari als regidors ha de fer-ho únicament pel desenvolupament de la seva responsabilitat, no per la seva situació laboral. Per cert, es cobrirà el lloc de treball que aquest professor deixa a l’Escola Municipal de Música?)
De totes totes, tan per funcionalitat, per racionalitat, per eficàcia o per compromís, els percentatges de dedicació són una situació impossible de fer efectiva; això sí, serveix per a justificar davant la ciutadania que, encara que exercint com a Regidors, continuaran amb les seves activitats professionals habituals, un fet no qüestionable si no mediatitza el desenvolupament de la tasca política.
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada