dilluns, 8 de juny de 2015

L’escenari polític a SFG, a opinió

He vist l’enquesta que un determinat grup local ha presentat per a que es pugui opinar sobre un escenari polític que, a nivell municipal, es presenta des de la discutible consolidació i estabilitat en la que es pot basar un Govern sustentat en pactes.
 
Felicitant-los per l’iniciativa, vull aclarir que ni és el meu “partit”, que ni les seves propostes són les meves i que tinc diferències amb els seus postulats però, veient l’esmentada enquesta m’agradaria destacar tres dels temes amb els que sí tinc plena coincidència, com a mínim en base a l’interpretació de la pregunta, tal i com he manifestat reiteradament des de ja fa temps.
 
Demanen opinió sobre una possible privatització de l’Escola Bressol. Un NO taxatiu a cap privatització, però no tan sols d’aquest servei, sinó de tots els que pot haver-hi temptació de privatitzar o externalitzar. Però jo aniria a més, tot i pensant que s’haurien de recuperar serveis ara privatitzats i que poden o haurien de ser gestionats des de l’Administració.
 
Demanen opinió sobre a necessitat de que els pactes de Govern siguin transparents i presentats a l’opinió pública. SÍ, i jo aniria a més; tots els acords entre grups polítics, tant siguin de Govern o d’Oposició, haurien de ser coneguts per la ciutadania.
 
I demanen opinió sobre la conveniència d’una auditoria anual per a què els ciutadans puguin valorar l’acció de Govern. També un SÍ sense pal·liatius. Aquesta auditoria, que jo nomeno com “Revàlida continuada” hauria de ser tant per al Govern com per a l’Oposició;, fins i tot, crec que evitaria aquest espectacle que, sobre pactes i voluntats dels polítics, estem traslladant als ciutadans i ciutadanes.
 
I sí, a l’enquesta hi ha alguna pregunta més en la que les valoracions serien també coincidents, però aquests tres temes per a mi són cabdals.   

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada