diumenge, 16 de novembre de 2014

La meva etapa a Recursos Humans

Juny del 2007. Tenia certa coneixença de com funcionava la gestió de Recursos Humans, i sabia com m’agradaria que funcionés.

I tenia clar que, amb l’objectiu de millorar el servei a la ciutadania per part del personal de l’Administració, lo primer que havia de fer era reordenar el marc de relacions laborals dels treballadors de l’Ajuntament, amb l’horitzó de que en quatre anys la maquinària organitzativa funcionés en un model basat en la transversalitat, eliminant l’excés de burocràcia, facilitant l’accés a l’Administració municipal per part de la població, i trencant la deteriorada imatge que tenen els ciutadans del personal funcionari.

Al desembre del 2008 es signava un conveni col·lectiu/pacte dinàmic (article 5) que, de manera explícita, recollia el que s’havia fet en un any, i marcava explícita i implícitament un full de ruta molt exigent.

Més de 30 treballadors desenvolupaven la seva tasca amb un contracte d’aquells anomenats com de serveis, o sigui que es pagaven ells la seguretat social, situació anòmala, irregular i punible (com es va demostrar). En pocs mesos tot aquest personal va formar part de la plantilla municipal i va poder presentar-se a les corresponents oposicions.

Superant un mala maniobra política de finals de l’anterior legislatura (anterior al 2007), es van consolidar les quantitats necessàries per afrontar una valoració/adequació de llocs de treball que precisament ara serà una realitat.

Es van millorar les jubilacions parcials, en immillorables condicions, unes pactades al Tribunal Laboral de Catalunya, aconseguint consolidació d'ocupació neta per aquest sistema.

Es va crear un marc de prevenció de riscos i salut laboral, dels considerats més avançats.

Es van millorar les prestacions socials

Es va augmentar el protagonisme en la gestió de RH per part dels treballadors, iniciant els estudis externs per aplicar sistemes de qualitat que servirien per aplicar el model de Gestió per Competències o Avaluació pel Desenvolupament.

Es van regularitzar, de manera reglada i d’acord amb la legalitat vigent (Estatut Treballadors i EBEP) les situacions irregulars en relacions de llocs de Treball.

Es van crear noves categories professionals, per poder incorporar els  objectius assolits com a concepte retributiu.

Des del principi personal de que l’Ajuntament té l’obligació de crear llocs de treball o, si més no, d’impulsar la contractació, es va ampliar la plantilla municipal, i ens vam adherit a tots els plans d’ocupació convocats per la Generalitat de Catalunya.

..., etc.

I, com sempre, durant aquesta etapa com a totes, no he cedit a mesures de pressió ni polítiques ni de xantatge personal. Això sí que es pot retreure’m.

Como no podia ser d’altra manera, agraïment a la gran majoria de la plantilla municipal.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada