dissabte, 5 de juliol de 2014

FMC: Tornar diners, reconeixemt de culpa

Es destapa l’afer de la Federació Municipis de Catalunya comencen les manifestacions dels “perjudicats”, amb un clar i únic objectiu: la exculpació.

Tots els alcaldes que han percebut aquestes quantitats en concepte de dietes o, fins i tot, com indemnització (és millor que sobresou), es justifiquen amb l’argument de que creien que tot era correcte i que cobraven per la feina feta, com a dietes i desplaçaments, o alguns, com dedicació en aquest organisme.

A més a més, és de suposar que eren retribucions en “blanc”, és a dir, que els perceptors complien amb la legalitat vigent en quant a fiscalitat amb d’hisenda pública.

Diuen que els han enganyat. Alguns denuncien i qualifiquen de “xoriços” als responsables polítics i tècnics de la FMC perquè els hi han pagat un diners que, tot s’ha de dir, ells han cobrat religiosament.

I, com no vull dubtar de l’honradesa d’aquests alcaldes i alcaldesses (a alguns i algunes d’ells/elles els conec prou bé), em pregunto, si tenint la consciència tranquil·la com vull estar segur que la tenen, per què han de tornar els diners que han percebut correctament?.

Si han cobrat en concepte de dietes, és que han fet els desplaçaments, amb la qual cosa les quantitats percebudes són correctes. I si han cobrat en concepte d’indemnització  (que no salari) per la dedicació i feina feta en aquest organisme, és que les tasques encomanades s’han fet i les quantitats destinades a aquesta despesa complien amb el procediment legal que ells mateixos haurien d’haver aprovat, com a membres de l’òrgan de direcció de la FMC.

Tornar els diners és reconèixer que han cobrat indegudament, o que n’eren conscients de que estaven incorrent en una acte irregular o, ja no sé si és pitjor, que n’eren inconscients de per què cobraven i els hi era igual; si és així no hi ha exculpació possible i la decència els hauria d’obligar a prendre una decisió més contundent.

Crec que tornar les quantitats percebudes, obeeix a una simple operació de maquillatge mediàtic alhora que una burla envers els ciutadans i ciutadanes, tenint en compte que amb  quantitats inferiors les que han cobrat mensualment aquests alcaldes i alcaldesses per dubtós concepte i que ara retornen en una acte de fariseisme exculpatori,  mal viuen moltes families dels seus conciutadans. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada