divendres, 11 de juliol de 2014

Curta Memòria (CM)

No sé si és bona teràpia, però la demostració d’incoherència, suposo que conseqüència d’una constatada i preocupant pèrdua de memòria d’un anterior Regidor de Turisme, després efímer i in-electe Alcalde, m’obliga a puntualitzar una sèrie de qüestions, com a mínim, per a que aquest company de Consistori, ara la l’Oposició, no continuï fent el ridícul.

Li recordo que en l’actualitat, Sant Feliu sí té Regidor de Turisme. Clar, no fa el mateix que feia aquell Regidor quan va ostentar aquesta “responsabilitat” durant més de 2 anys, abans d’accedir censurablement l’Alcaldia. Li hem de recordar que durant la seva època de Regidor de Turisme, les seves consecucions van ser un nou edifici i moltes fotos personals. Al meu entendre exercir de màxim responsable polític de Turisme en una població turística com Sant Feliu  és quelcom més.

Haig de recordar-li a aquest ex-també que la crítica que fa vers l’horari d’obertura de l’Oficina de Turisme a Sant Pol no ha sigut iniciativa del Regidor actual de Turisme, sinó que vé del 2005, que va continuar al 2007, quan aquest/aquell Regidor va assolir la responsabilitat.

I haig de recordar-li també que la compra d’aquesta oficina mòbil, ara seu de l’oficina de turisme de Sant Pol anomenada carinyosament “iogurt” i que val un 12000 euros, va ser informada en una Comissió Informativa de Turisme, que prové de la discutida taxa turística, i que la seva adquisició tenia com objectiu utilitzar-la com oficina mòbil d’informació en els diferents esdeveniments que programen i porten a terme les diferents àrees de l’Ajuntament.

Com informació complementària, l’antiga oficina de Turisme té una degradació natural, atenent que la seva ubicació està a ram de mar. Posar-la en plenes condicions d’utilització té un preu força elevat. La millor opció tècnica, recolzada pel Regidor de Turisme actual, i en benefici de les treballadores de Turisme, era instal·lar la esmentada oficina mòbil i no des insta lar l’antiga fins a desprès de temporada. Hem considerat que no seria positiu per els establiments de restauració instal·lats al costat, fer obres en aquestes dates.

En política només es pot fer demagògia quan no hi ha pèrdua de memòria.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada