diumenge, 3 de novembre de 2013

Des dels Ajuntaments: lluitar contra l’atur

Van ser molts els temes que el Ple Municipal del mes d’octubre va analitzar, debatre i aprovar. Tots ells importants, sens dubte, no en va afecten molt directament a la ciutadania, per ser els ajuntaments l’Administració més propera.

Convenis urbanístics, mesures de gestió interna, decisions sobre habitatges socials, posicionaments en qüestions mediambientals, etc.

Però, per unanimitat, es va aprovar una moció que, sobre polítiques de desenvolupament local i ocupació, crec que no va tenir l’atenció mediàtica que mereix una resolució que afecta directament al principal problema que pateix la societat, com és l’atur, obligant a les administracions supramunicipals a col·laborar amb els ajuntaments per a combatre aquest problema.

Una moció que exigeix a l’Estat que permeti utilitzar als ajuntaments, que fruit de la bona gestió estan sanejats econòmicament com és el cas de Sant Feliu de Guíxols, els seus romanents de tresoreria a polítiques de desenvolupament local i d’ocupació, és a dir, dedicar els seus recursos a la creació llocs de treball, tant siguin directes o indirectes.

I per aconseguir-ho això la moció demana, explícitament, que es modifiqui o retiri l’article 32 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) d’abril de 2012, tornant als ens locals la necessària autonomia de gestió que aquesta normativa legal als hi va furta; alhora que, implícitament, reclama que les entitats supramunicipals compleixin amb les seves obligacions i abonin immediatament als ajuntaments tots els diners que deuen.

És cert que són molts els problemes que afecten directament a gran part de la societat i que mereixen l’atenció urgent i puntual de les Administracions, però la majoria d’aquestes situacions conflictives provenen un problema original, l’atur i la precarització del mercat laboral, i és l’administració la que ha cercar i aplicar solucions per eradicar el problema en l’origen i no fer pegats puntuals que, al final, el que fan agreujar la pròpia situació general.     

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada