dijous, 18 de juliol de 2013

Epístola oberta al Sr. M...

Sr. Motas, prefereixo dir que s’ha deixat enganyar interessadament que afirmar que menteix com un “bellaco”, encara que totes dues possibilitats són lamentables i penoses, sobretot quan provenen d’una persona que ha volgut demostrar, a la força, que podia ser un bon Alcalde per a la ciutat i que en l’actualitat vol demostrar, també a la força, que lidera l’oposició.
 
No sé si és manca d’informació o mala fe, - bé sí que ho sé, però prefereixo que cadascú tregui les seves conclusions, fins i tot, vostè mateix – però per a minimitzar-ho, li faig cinc cèntims dels fets succeïts.
 
Per a minimitzar la seva desinformació o la seva mala fe: diu l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic al seu article 95 c, que són faltes molt greus per part de l’empleat públic i que pot comportar, fins i tot, separació del servei o acomiadament disciplinari “el descrèdit per a la imatge pública de l’Administració”.
 
Per a minimitzar la seva desinformació o la seva mala fe: en el cas que ens ocupa - i que vostè té la manca de sensibilitat de denunciar públicament abans de contrastar la informació de manera objectiva (com seria el seu deure) i que, a més a més, té la manca de responsabilitat política i de lleialtat amb l’Ajuntament (que vol dir amb la ciutat) de qualificar com a broma - hi ha un treballador (en aquell moment en actiu però ja amb el seu contracte a hores de finalitzar) adscrit a l’àrea de Secretaria i Contractació que insinua mitjançant les xarxes socials la possible comissió d’un delicte i, malauradament i inconscientment, hi ha treballadors en actiu que, mitjançant aquesta mateixa xarxa social, s’afegeixen amb comentaris a la insinuació que, en algun cas, desprèn acusació manifesta. No es tracta del dibuix que vostè vol que es comparteixi que jo també podria posar un “m’agrada fecebookero” perquè, per sort, no tots els polítics som iguals.
 
Per a minimitzar la seva desinformació o la seva mala fe: no va ser aquest regidor el que va prendre cap iniciativa, encara que ho hagués fet ja que, vostè estarà d’acord amb mi, que una insinuació-acusació pública d’aquest tipus mereix una intervenció immediata, perquè és un “descrèdit per a la imatge pública de l’Administració
 
Per a minimitzar la seva desinformació o la seva mala fe: l’acció que es va prendre va ser fer prendre consciència a aquests treballadors de la gravetat de les seves afirmacions, del mal que estaven fent a la institució i als seus companys, (que van ser els que van elevar la queixa), demanant de que si hi havia la mínima sospita de que es cometia un delicte la seva obligació era posar-ho en coneixement de la justícia, i de que si no era així, havien de retirar les insinuacions/acusacions. I sí, podia ser fruit d’una broma, però d’una broma de tant mal gust, que podria comportar, sense motiu, un problema judicial a algun treballador o treballadora.
 
És com si algun dels seus treballadors, Sr. Motas, mitjançant les xarxes socials insinués, com a broma, que utilitza productes de mala qualitat per a elaborar les seves paelles. Jo podria donar fe de que no és cert, sinó tot al contrari, però el mal ja estaria fet. I estic segur que la seva reacció no seria la de suavitzar la situació, sino que, veient les seves últimes actuacions, el tema acabaria judicialitzat i s’hagués produït alguna sanció dràstica contra el treballador, cosa que no ha succeït en aquest cas) però que, amb la seva ànsia de protagonisme alhora que inconsciència, pot provocar l’apertura d’un expedient disciplinari del qual vostè serà l’únic responsable.
 
I Sr. Motas, de comissariats polítics, de crítics o no crítics del meu partit o del seu, de democràcia, de llibertat o d’inquisició, ja en parlarem. Vostè pot donar lliçons d’algunes coses però, sobretot, vostè pot ser el paradigma alliçonador de com, políticament, no s’ha d’actuar.
 
Però sí li demano una cosa. Mesuri i calculi els danys col·laterals que les seves actuacions, afirmacions, acusacions i insinuacions poden provocar, ja que podrien tenir conseqüències de difícil reparació personal o professional.
 
Com sempre, a la seva disposició per a aclarir tot allò que consideri oportú.    

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada