divendres, 26 de juliol de 2013

El Dret a Decidir

Era de preveure la crítica que els Regidors del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols rebríem per haver dona suport a una moció a on, l’Ajuntament aconsellava a la societat civil local a recolzar el Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
 
M’agradaria fer diferents apreciacions personals dirigides a aquells que, d’una banda o un altra, trauran punta al tema de la votació que es va produir en el Ple Municipal, oblidant-se d’altres decisions de molta més transcendència per ser qüestions que afecten de manera immediata als ciutadans i ciutadanes.
 
1. Com deia l’altre dia en Miquel Iceta, hem d’aprendre a llegir, o a entendre el que llegim.
 
2. També el tacticisme polític és un factor que s’ha de tenir en compte en les decisions d’un Grup Municipal, així com l’opinió dels militants i simpatitzants del PSC que van tenir l’oportunitat de traslladar-la el proppassat dia 22.
 
3. S’ha de recordar que quan Regidors del Grup Municipal Socialista vam votar a favor de l’adhesió de l’Ajuntament a AMI, el nostra argument va ser que per no ser independentistes, però sí partidaris del Dret a Decidir, teníem l’obligació de defensar allà a on fos possible el nostre model de nació, és a dir, un model Federal. 
 
4. La primera prova de respecte a aquest argument va ser el no recolzament d’algun Regidor Socialista a la Declaració de Sobirania. 
 
5. El proppassat dia 19, en el Consell de Federació del PSC es va presentar la següent moció:
 
"El PSC de les Comarques Gironines, tot entenent que un sistema polític ha de representar la voluntat dels ciutadans i ciutadanes, afirma i reivindica el Dret a Decidir com un dret i un deure de caràcter democràtic, i és partidari d’una consulta al poble de Catalunya sobre el futur. Una consulta legal i que tingui rigor i garanties, sense coaccions ni posicionaments previs, és el mecanisme jurídic i polític per respondre a l’anhel ciutadà manifestat per una majoria de ciutadans i ciutadanes de Catalunya. La consulta és justament el mínim comú denominador que assegura i garanteix la preservació de la unitat i la cohesió dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Dins d’aquest procés el PSC continuarà afirmant que la defensa de la solució federal, d’entesa i de pacte des de la llibertat de totes les parts, és la proposta d’articulació territorial més satisfactòria"
6. El Pacte Nacional pel Dret a Decidir té com objectiu.
 
- Fer partícips del procés de l'exercici del dret a decidir i de la celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya la societat civil, les institucions més representatives del país, el món local i les forces polítiques que hi siguin favorables, més enllà de la seva posició final, amb els objectius següents:
- Dur a terme una orientació general del procés per fer efectiva la consulta sobre el futur polític de Catalunya.
- Crear un espai de debat i diàleg permanent sobre el dret a decidir.
- Facilitar el debat democràtic que comporta l'exercici del dret a decidir, garantint que el dret a ser consultat comporti també el dret a defensar la posició que cadascú consideri més convenient.
- Recollir les propostes que emanin de la societat civil i dels seus agents i institucions per enriquir el procés de l'exercici del dret a decidir.
- Difondre i garantir els valors democràtics del dret a decidir com a expressió i fonament de la participació ciutadana directa en els afers col·lectius de gran transcendència.
- Garantir la participació i la coordinació dels diferents actors organitzats del país a favor del dret a decidir: entitats socials i ciutadanes independentment del seu objecte social; agents econòmics i socials; partits polítics, i institucions públiques.
- Fer pedagogia i explicar el dret a decidir i la celebració de la consulta; i proposar i impulsar els mecanismes i accions necessaris perquè el debat sobre el futur de Catalunya arribi arreu de la societat catalana i en garanteixi la participació ciutadana. 
 
Repeteixo, no soc partidari de fronteres, estic convençut de que la independència no és el sistema que millor pot respondre a les necessitats i interessos de Catalunya (però no em fa por) i crec fermament en el model federal d’estat, i així ho he manifestat públicament. Crec que és el millor model, i coincideixo plenament amb el Primer Secretari del PSC, que haig de fer el possible per a defensar-ho i explicar-ho allà a on sigui possible, des de la meva responsabilitat com a Regidor i com a militant d’un partit profundament municipalista, utilitzant totes les vies i mecanismes que tingui al meu abast, fugint de dogmatismes polítics que, per excloents, es posen a l’alçada d’aquells que tenen com objectiu el trencament o la recentralització.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada