dissabte, 21 de juliol de 2012

Percepcions a canvi de responsabilitat

Recurrent però, en aquest cas, des del convenciment més curós puc dir allò de que “no podem més que acceptar la sentència, encara que també des d’una anàlisi absolutament asèptic , és una sentència injusta i amb la que no estic d’acord”.

Com és possible que una errada de tràmit administratiu, reconegut i corregit, es tradueixi en l’obligatorietat de que un treballador hagi de retornar els emoluments percebuts per la seva feina?

Perquè d’això s’hauria de parlar. En Pere Albó, amb independència de la nomenclatura que tingui la seva responsabilitat, ha desenvolupat el treball que el Ple Municipal l’havia encomanat, des del primer moment, a canvi de les percepcions econòmiques que el mateix Ple va decidir.

I vull pensar que ningú pot posar en dubta el fet de que un treball va lligat a una percepció econòmica, i aquest axioma s’hauria de respectar en justícia més enllà de les qüestions formals que, sense deixar de tenir-les en compte, no poden recaure en l’afirmació de que, repeteixo, un treball realitzat ha de tenir una contraprestació econòmica, i no pot recaure la punibilitat d’un defecte de forma procedimental en el contractat que ja ha desenvolupat la feina.

Però clar això és política ficció quan el fet succeeix en l’àmbit polític, arribant a un reducció a l’absurd  incoherent quan els interessos que provoquen una sentència judicial com aquesta, el meu parer injusta, els provoca les “necessitats mediàtiques” d’un grup polític que, de manera sistemàtica, utilitza la demagògia per amagar frustracions entenent que els seus interessos partidistes són els interessos de la ciutat.

Com afirmació taxativa, que sí hauria de recollir la sentència i que hauria de reconèixer el grup polític que ha incoat la demanda, en Pere Albó no ha cobrat mai cap quantitat indeguda, perquè simplement ha percebut la contraprestació pel desenvolupament de la seva responsabilitat i dedicació, com qualsevol treballador. En tot cas, i així és reconeix, ha hagut un abonament anòmal fruit d’una errada procedimental que no hauria de ser mai atribuïble al treballador, en aquest cas, en Pere Albó.

I puc assegurar, com a Portaveu del Grup Municipal Socialista però sobretot com a persona, que faré tot lo possible perquè aquesta sentència i la càrrega de la seva execució tingui la repercussió efectiva que la justícia basada en la lògica i en la ètica hauria de tenir.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada