dissabte, 6 d’agost de 2011

Reconeixement als voluntaris/es i als treballadors/es municipals

Versions diferents d’una mateixa situació. Dos versions que intenten justificar una mateixa actuació. Una, la del ciutadà que intenta minimitzar una personal mala acció donant ressò mediàtic a una suposada agressió, i l’altra, la del personal que intenta salvaguardar la integritat física del ciutadà, encara que aquest ciutadà no vulgui col•laborar.

Una versió, la del personal voluntari de Festa Major, totalment creïble i sembla que corroborada per testimonis, i l’altra mediatitzada per la tensió del moment.

No és just que algú hagi volgut enterbolir la bona marxa de la Festa Major, en gran part exitosa per la implicació del voluntariat ganxó i dels treballadors i treballadores municipals, amb versions esbiaixades d’algun fet suposadament punible i no contrastat, airejant-ho a la premsa quan, fins i tot, la policia no ho ha admès a tràmit.

És injust que algú, que ha reconegut la seva mala actuació provocadora i agressiva per sí mateixa, aconsegueixi un espai a la premsa, possibilitant que la imatge i la bona feina dels que han col•laborat en l’organització de la Festa Major de Sant Feliu quedi malmesa.

Com a ciutadà que gaudeix d’aquesta setmana de festa, agrair públicament la tasca aquests voluntaris, alhora que mostrar la meva solidaritat.

I com a Regidor, reconèixer de manera molt sincera i també pública, que el tàndem voluntaris-voluntàries ganxons/treballadors-treballadores municipals ha sigut un dels elements més significatius i decisoris per a poder superar una sèrie de factors que, possiblement, haguessin pogut mediatitzar negativament el desenvolupament de l’esdeveniment, aconseguint una gran Festa Major.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada