diumenge, 10 d’octubre de 2010

Una preocupant "aristocràcia de pantalla petita"


És possible que algú, sense haver fet una aportació apreciable en benefici del ben comú general, ni qualitativa ni quantitativament, es converteixi en una de les persones que, potencialment, pot tenir més incidència en l’opinió pública?.

Doncs sembla que sí, i en aquest moment, la persona amb més protagonisme d’aquest país, la que acapara més atenció mediàtica, de la que tothom parla encara que no vulgui, i que ha col•locat en un segon terme tots els grans problemes que pateix la societat és la denominada “princesa del pueblo”, personatge amb l’única i aparent contribució social d’haver pujat l’índex demogràfic fruit per la seva relació amb un torero.

I cal preguntar-se també, si és possible que una gran part de la societat, segons els mitjans de comunicació, demostri tal grau d’empatia amb aquest personatge de l’àmbit del “frikilandisme” com per a manifestar que estaria disposat a posar el seu futur econòmic, polític i social a les seves mans.

Malauradament, la resposta continua sent positiva i, si fem cas a estudis demoscòpics portats a terme per empreses de reconegut prestigi en enquestes de mercat i sociològiques, si aquesta persona decidís optar a un càrrec polític d’àmbit estatal, podria tenir a les seves mans la designació del mateix President del Govern.

M’agradaria pensar que estem al immersos en un cas anecdòtic (per això no vull ni posar nom a l’esmentat personatge, encara que tothom al coneix) que algun sociòleg, a manera d’experiment, ha ideat per a desprès treure conclusions i provocar reflexions que tant podrien servir, per exemple, per a ratificar el poder que té la premsa per a crear líders amb peus de fang, com podria ser el cas, o per a demostrar el grau de desafecció i la falta de respecte que té la societat vers la classe política.

Però, sospitant que aquesta situació és quelcom més que un cas de laboratori, només em queda el consol de les manifestacions d’aquesta aristòcrata de la pantalla petita quan afirma que el seu recolzament polític aniria cap al PP i cap al seu líder, Mariano Rajoy, del qual voldria ser Ministre.

Segur que farien un bon equip.!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada