diumenge, 1 d’agost de 2010

La incapacitat de gestionar conflictes.


El desenvolupament de la tasca política implica una presa de decisions permanent que, sobre tot a l’àmbit municipal, per la incidència que poden tenir aquestes decisions de manera directa i propera en la vida quotidiana dels ciutadans i ciutadanes poden desembocar, amb molta facilitat, en un conflicte d’interessos entre els propis ciutadans o entre la ciutadania i l’Administració.

Per això, sempre he dit que una de les activitats més engrescadores, alhora que apassionants, que ha d’afrontar un responsable polític local és la denominada gestió de conflictes (conflict management), activitat que podríem definir-la com l’orientació a prevenir o contenir l’escalada d’un conflicte per a reduir la seva naturalesa destructiva, amb l’objectiu d’aconseguir una situació que possibiliti l’acord o la resolució del propi conflicte.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols està vivint, en aquest moment, un conflicte entre treballadors i Equip de Govern provocat, principalment, per una falta de sensibilitat política vers la situació laboral d’algun col•lectiu (ara li toca puntualment al personal de Manteniment de Ciutat-Brigada Municipal, encara que en un futur es pot estendre’s a altres àrees), per una falta de consciència política del funcionament d’una Administració, per un sectarisme polític i personal que frega el classisme, però, sobre tot, pel desinterès polític que han demostrat vers tot allò que fa referència a les relacions laborals, obviant el fet indiscutible de que un dels actius més importants i més valuosos que té qualsevol organització, pública o privada, són els seus treballadors i treballadores.

És una realitat que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols té un problema laboral, però també és una realitat constatable que l’Alcalde Sr. Motas i el seu Equip de Govern demostren una manca de capacitat manifesta per a solucionar-ho amb èxit.

En comptes d’aplicar els acords fruit d’una negociació col•lectiva imaginativa i dinàmica que és va traduir en l’aprovació del marc de relacions laborals dels treballadors i treballadores del Ajuntament, i que es va aprovar en Ple Municipal al desembre de 2008, l’actitud és carregar contra el Govern Municipal anterior i contra el que era el Regidor delegat de personal, amb arguments escatològicament justificatius que deixen en evidència una falta de criteri i de voluntat, impròpia del que té la responsabilitat de prendre decisions.

I és més fàcil distreure l’atenció i amagar la pròpia incompetència culpant a altres o adduint les ja massa utilitzades qüestions legals o normatives de caire econòmic que s’han pres per a reduir el dèficit públic i que, en aquest cas, no tenen cap incidència directe.

Com a dada significativa s’ha de dir que, des de que el Sr. Motas va assumir l’Alcaldia de la ciutat a través d’una moció de censura, ningú del seu Govern ni ell mateix, ha donat un pas per mantenir un contacte amb l’anterior Equip de Govern interessant-se per les qüestions que afecten als quasi 250 treballadors que conformen la plantilla municipal.

Possiblement, o quasi amb tota seguretat, veient la manera de treballar del Sr. Motes i el seu Equip de Govern de només prendre decisions i actuar quan des de l’oposició municipal es plantegen temes i solucions en positiu, esperi la presentació d’una moció que li doni la solució al conflicte per a, desprès, adduir que “casualment” ja s’estava fent.

Puc assegurar que el Grup Municipal Socialista no fugirà de la seva responsabilitat i respondrà, conscient del seu paper d’oposició, a les expectatives i inquietuds dels ciutadans i ciutadanes, en general i, en aquesta situació, a la dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament, de la mateixa manera que va fer-ho quan tenia la responsabilitat de governar, però el que està clar que no usurparà, ni de bon tros, la responsabilitat que té el bloc que ara governa de gestionar els seus propis conflictes i que, de manera irresponsable i incompetent, ell mateix genera.
(Publicat Diaria de Girona, 11 d'agost de 2010)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada