dilluns, 4 de gener de 2010

Les plantilles en el pressupost municipal


Informar que els sous dels treballadors i treballadores de gran part dels Ajuntaments de Girona ha pujat significativament en deu anys, basant-se en un estudi sobre la repercussió del Capítol I – Despeses de Personal - en els Pressupostos Municipals és una afirmació que porta, si no s’utilitzen més dades, a fer una lectura errònia de la situació i que incita a generar un rebuig innecessari contra el personal funcionari i laboral dels ens locals, sobre tot envers la situació d’atur que està patint la societat.

S’ha de dir que els Ajuntaments han sigut un motor de creació d’ocupació en molts municipis, obligats a incrementar les seves plantilles de manera proporcional al major nombre de serveis que, per transferència i delegació d’Administracions supramunicipals, han hagut d’assumir i prestar directament, sobre tot en el que fa referència a serveis socials, educació i seguretat.

Per això, recolzar les conclusions asèptiques que mereix l’estudi en una comparativa de les nòmines municipals de deu anys enrere (1999 – 2009), no respon a la realitat, més quan hi ha un factor prou important per a tenir en compte com és el que hi ha una part del salari d’aquests treballadors i treballadores que, reflectit pressupostàriament en l’esmentat capítol I, ve sufragat via subvencions o contractes programa.

No s’ha d’oblidar tampoc que els emoluments dels treballadors i treballadores de l’Administració, entre ells els dels Ajuntaments, ve marcat per la normativa estatal, i que els seus increments salarials queden reflectits en la Llei General de Pressupostos de l’Estat basant-se, de manera habitual llevat de quan es marca congelació salarial com ha succeït en alguna ocasió, en la previsió del IPC que, val a dir, mai ha coincidit amb la realitat.

Sense possibilitat d’aplicar clàusules de revisió salarial via negociació col•lectiva, com es pot fer en el sector privat, el personal de l’Administració ha patit una pèrdua del seu poder adquisitiu que ratlla i supera el 20 % en deu anys.

Sí que és cert que s’ha de fer una política de contenció de la despesa i que el cost de personal és molt important en el conjunt de qualsevol pressupost municipal, però la solució no està en magnificar aquest fet per a concloure que les plantilles estan sobre dimensionades o que els treballadors estan sobrevalorats salarialment, que no és cert.

No és el desmantellament de les plantilles, com algú vol insinuar, sinó l’optimització de recursos humans i la modernització del funcionament de la pròpia administració, com ja estem fent a molts Ajuntaments amb l’aplicació i implantació de nous mecanismes interns de sistemes de qualitat, la clau i la garantia de que les inquietuds i demandes de serveis per part dels ciutadans i ciutadanes tindran una resposta eficaç i efectiva.
(Publicat Diari de Girona, 6 de gener de 2010)

1 comentari:

  1. Hola Juanjo
    Degut a la teva carta de resposta a una senyora a DdG he acabat visitant el teu bloc, i no m'he pogut estar de fer un comentari.
    Pel que fa al tema de personal dels Ajuntaments, crec que no dius tota la veritat. Parles que els increments salarials queden reflectits als PGE, però no parles de que la majoria d'Ajuntaments tenen convenis il•legals i s'apliquen puges molt superiors al que estableixen els PGE. Només cal veure els informes desfavorables de la majoria de Pressupostos Municipals que és porten a Ple amb l'informe desfavorable de l'interventor. Si vols parlem de la jornada laboral, també segons l'estat és de 37,5 hores. Quants Ajuntaments encara ho aguanten? També aquests convenis il•legals ja han rebaixat la jornada de 37,5 a 35. Podem parlar de les pagues dobles on molts Ajuntaments paguen com a doble el complement de destí, quant aquest no ho és. També és bo de saber el regal que és sol fer als empleats que no tenen la categoria de funcionari, amb 10-12 dies d'assumptes propis quant la normativa no ho preveu enlloc. Si vols podem parlar de la productivitat, l'implantació de noves tecnologies..., però millor ho deixem per un altre dia.

    ResponElimina