dimecres, 7 d’octubre de 2009

L’acord Administració-Sindicats per a la Funció Pública


El divendres 25 de setembre de 2009, fruit de la necessària i imprescindible concertació social, l’Administració i els sindicats UGT, CCOO i CSIF van signar l’Acord Administració - Sindicats per a la Funció Pública, amb el clar objectiu de consolidar el compromís d’impuls per a “la bona administració, la qualitat i l’eficàcia dels serveis públics” a través de la complicitat dels treballadors i treballadores del sector.

Vull ressaltar una de les reflexions que apareixen a l’esmentat acord i que posa de manifest el veritable esperit del mateix, sent el preàmbul seriós dels 50 punts de compromís que conformen el text.

En una societat democràtica i avançada, l’aspiració del Govern i de les empleades i empleats públics ha de ser la prestació de serveis públics més eficaços i millors”.

És a dir, era necessari un acord que compaginés qualitat i eficàcia, amb la millora de les condicions de treball, la professionalització i la productivitat del personal al servei de l’Administració, amb independència del seu àmbit de prestació, estatal, autonòmic o local.
.
Amb seguretat, el primer pas ha sigut trencar amb l’estereotip d’arcaisme i immobilisme que sempre ha acompanyat al funcionari (o laboral), aplicant mesures i marcant-se objectius per a aconseguir que aquest personal tingui la consideració de treballador, a la mateixa alçada de drets i deures que qualsevol treballador i treballadora del sector privat.

Si bé és cert que l’Estatut de l’Empleat Públic va ser un avenç en aquest sentit, no és menys cert que el seu desenvolupament va quedar, possiblement per la situació econòmica i social que s’està patint actualment, fora de les prioritats dels actors implicats.

Era necessària l’adopció i aplicació de mecanismes per a eliminar la precarietat laboral (que també es pateix al Sector Públic) com a primer pas per a aconseguir la implicació del personal en l’urgent modernització de l’Administració i, en aquest sentit, l’acord afronta l’objectiu de consolidar l’ocupació i eliminar la temporalitat, ratzionalitzant, alhora, l’oferta pública d’ocupació, amb taxes de reposició coherents i introduint la jubilació parcial per els funcionaris que, de manera incomprensible, havien quedat fora d’aquesta possibilitat..

I pren protagonisme la carrera professional a través de la formació, impulsant la denominada avaluació pel desenvolupament o gestió per competències, sistema de recursos humans que tant bons resultats d’implicació ha donat en moltes empreses del sector privat, i que en algunes empreses o administracions públiques també s’ha posat en marxa amb excel·lents valoracions.

L’assignatura pendent continua sent la retribució salarial d’aquests treballadors i treballadores que, depenent dels pressupostos generals de l’Estat i d’una més que qüestionable previsió de creixement del IPC, han patit any rere any una pèrdua de poder adquisitiu sense possibilitat de recuperació. Aquest acord Administració – Sindicats introdueix una revisió salarial que, partint d’un positiu 0,3% en comparació de la congelació que es preveia, suavitzarà el segur retrocés a partir de l’1 de gener del 2013.

Crec que és un bon acord si tots tenim la voluntat de desenvolupar-ho, i que farà gaudir a tots els ciutadans i ciutadanes d’una administració més propera i àgil en les respostes que demanen.

A millors serveis, més democràcia i més ciutadania.
(Article publicat al Diari de Girona - Economia i Empresa 17/10/2009)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada