dilluns, 5 d’octubre de 2009

Declaració de bens

Per a aclarir i tranquil·litzar a tots aquells que estan “patint” per la possibilitat de que hi hagi “causes de possible incompatibilitat i qualsevol activitat que proporcioni ingressos econòmics d’un càrrec electe” del Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols:

· Els meus únics ingressos provenen de les indemnitzacions percebudes com a Regidor de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i dels emoluments com assalariat.

· En referència a l’Ajuntament, les indemnitzacions brutes que percebo per assistència són les aprovades al Ple Municipal de 6 de juliol de 2007, és a dir, als Plens Municipals, a les Comissions Informatives, al Consell de Govern i a la Junta de Govern Local, idèntiques a les de qualsevol regidor de la Corporació.

· Aquestes reunions es celebren de manera periòdica:

- Ple Municipal; últim dijous de cada mes a les 19 hores (560 €)

- Comissió Informativa de Règim Intern; penúltim dimarts de cada mes a les 21 hores. (70 €)

- Comissió Informativa d’Urbanisme; penúltim dijous de cada mes a les 21 hores. (70 €)

- Consell de Govern; dimarts cada 15 dies a les 9:45 hores. (500 €)

- Junta de Govern Local; dimarts a les 11 hores. (300 €)

· La meva situació laboral és la denominada “d’alliberació sindical” amb dedicació, principalment; i com a membre de la seva Comissió Executiva, al Sindicat de Transports, Comunicacions i Mar, sense horaris preestablerts ni fixes.

· Igualment, sense horaris establerts, soc membre de Tribunal Laboral de Catalunya i de la mesa negociadora del marc de relacions laborals de Ports de l’Estat.

Aquestes dades, més ampliades que les que apareixen a la Declaració de Bens que cada càrrec electe ha de fer abans de prendre possessió, crec que són prou aclaridores de la meva situació laboral i professional.

Això sí, i com a decisió contundent i per considerar, crec que encertadament, que la meva obligació és preservar la meva intimitat i la de la meva família, i d’acord amb la legislació vigent, no autoritzaré mai a fer públiques dades personals que vagin més enllà de les que considero poden de ser de domini públic i poden tenir, suposadament, cert interès per a algú.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada