dimecres, 2 de setembre de 2009

El Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols


No era una declaració d’intencions que es convertís en paper mullat. Era el ferm compromís de que en el marc de les relacions laborals de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es respectés, amb tota l’efectivitat, el dret a la igualtat i a la no discriminació entre homes i dones.

Perquè, si bé és cert que amb la raó i el sentit comú ja n’hi hauria prou per a que a les persones se’ls valorés únicament per la seva capacitat i no pel seu gènere, certes actituds bel·ligerants arrelades a un sexisme estereotipat, arcaic i ranci ens obliguen a dotant-se de mecanismes legals per a promoure i fer tangible el principi d’igualtat d’oportunitats i no discriminació per raó de sexe, entre d’altres.

El primer pas l’acord en el Conveni Col·lectiu i ara, el segon, l’aprovació per unanimitat per part del Ple Municipal de constituir una comissió paritària d’igualtat de caràcter mixt (administració i sindicats), amb la finalitat de començar a elaborar el denominat Pla d’Igualtat.

Entenc que la importància i la sensibilitat vers a aquest tema no permet demores, (el dia 16 de setembre la primera reunió de treball) i que aquesta comissió, assessorada i dirigida per l’Agent d’igualtat, ha de començar a desenvolupar de manera àgil les funcions que te encomanades.
  • Fomentar la igualtat d’oportunitats a l’Ajuntament i supervisar totes les mesures que es desenvolupin amb aquesta finalitat.
  • Impulsar la realització del Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones
  • Vetllar per la implementació del Pla d’Igualtat i fer-ne el seguiment
  • Aprovar la valoració de la diagnosi; la redacció del Pla d’Igualtat, amb les dades obtingudes; la proposta de mesures amb un calendari d’accions, a l’efecte d’elevar-ho al Ple Municipal perquè el negociïn i aprovin, si n’és el cas.
  • Afavorir la difusió de les accions dutes a terme entre el personal de l’Ajuntament i la implicació d’aquest en l’elaboració del Pla d’Igualtat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada