diumenge, 26 de juliol de 2009

Compromís de Qualitat a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols


Sempre he cregut que la implantació de sistemes de qualitat en l’Administració Pública és una assignatura pendent i que és responsabilitat dels càrrecs electes assolir el compromís seriós, més enllà del programa de Govern, de cercar i aplicar mecanismes per a aconseguir una organització àgil que doni respostes reals a les demandes de la ciutadania.

Partint de l’experiència d’altres Administracions i personal i professionalment en altres administracions, ens vérem proposar, de manera silenciosa, polsant i sent receptors de l’opinió de la gent implicada (usuaris i treballadors), posar els fonaments per a crear una estructura organitzativa adient i propera. És a dir, una estructura oberta i transparent, que és giri i miri cara a cara a la ciutat.

Ara, la Federació Española de Municipis i Províncies, de la que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols forma part, ha decidit adherir-se a la denominada Carta de Compromisos amb la Qualitat de les Administracions Públiques, el que suposarà un impuls i ajuda a la implementació de mesures efectives.

La esmentada Carta, inclou deu punts a manera de Decàleg de Compromisos.


  1. Determinar d’estructures i mecanismes per a implantar la qualitat en l’Administració. A Sant Feliu ja s’han aplicat mesures urgents de millora en el servei, i durant el segon semestre de l’any està previst les accions formatives i tècniques per a iniciar el procés.
  2. Adoptar mesures organitzaves i de coordinació inter - administrativa.
  3. Fomentar el intercanvi d’experiències i de la gestió del coneixement.
  4. Apostar per la innovació en la gestió amb la incorporació de noves tecnologies. A Sant Feliu, hem creat i està funcionant l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, encara en procés de desenvolupament.
  5. Aplicar l’anàlisi i avaluació permanent de normes, programes, plans i polítiques públiques.
  6. Promoure el reconeixement lligat a l’Avaluació de l’Acompliment (Gestió per Competències). A Sant Feliu en el marc de relacions laborals ja està contemplat aquest sistema de gestió de Recursos Humans.
  7. Retre comptes als ciutadans, mitjançant observatoris de qualitat.
  8. Elaborar i difondre cartes de serveis.
  9. Integrar la qualitat en els programes de Govern.
  10. Establir mecanismes de seguiment i revisió de la carta.

El repte és ambiciós però obligatòriament assumible a mig termini, per a aconseguir que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es converteixi en una autèntica organització intel·ligent, capaç de generar valors per a la ciutadania, augmentant i millorant les seves possibilitats vitals i afavorint el desenvolupament sostenible de la nostra ciutat.

1 comentari: